GJYSËMHËNA E GJELBËR E KOSOVËS

Ndihmat e pritura nga ju:

Ndihma juaj lehtëson dhe është një derë shprese për një të varfër.
  • 15.00% Të mbledhura
  • €75.00 Të dhuruara
Ndihmoni dhe përkujdesuni për një të ardhme të ndritur të një jetimi.
  • 1.00% Të mbledhura
  • €10.00 Të dhuruara
Ndihmoni dhe mundësoni edukimin e shumë studentëve.
  • 0.00% Të mbledhura
  • €0.00 Të dhuruara
Gjysëmhëna e Gjelbër si model i diplomacisë humanitare ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme, duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale me promovimin e shëndetit publik dhe punën e avokimit.

Aktivitetet e Gjysëmhënës

Nga monitorimi i GJGJK-së: Do...

Përderisa të gjitha shtetet europiane kanë vendosur ndalesa të rrepta kundër reklamimit të alkoolit në vende publike, në vendin tonë ky veprim bëhet pa pasur asnjë reagim zyrtar, ligjor apo nga shoqëria civile.Watch movie online The Trans ...

Ekspozita e fotografive Balkan...

Ekspozita e fotografive Balkani në Fotografitë e Para u mbajtë me sukses në muajin gusht të vitit 2014 në qytetin e Prizrenit. ...

Watch Full Movie Online And Do...

Watch Full Movie X-Men: Days of Future Past (2014), Free Download Full Movie X-Men: Days of Future Past (2014) Online , X-Men: Days of Future Past (2014) English Subtitles , Free Streaming Movie X-Men: Days of Future Past (2014). Watch movie online X ...

Parimet e Gjysëmhënës për një jetë të shëndetshme

Mos pi duhan

Duhani shkakton mbi 40 lloje të kancereve

Mos konsumo alkohol

Alkoholi bënë varshmëri dhe ju shkakton kancer të mëlçisë

Rri larg narkotikëve

Narkotikët ju bëjnë varshmëri dhe jua shkatërrojnë jetën

Top